โครงการอบรมวิชาชีพ“เพิ่มทักษะและประสบการณ์ในการทำงานระบบปรับอากาศ”

โครงการอบรมวิชาชีพ“เพิ่มทักษะและประสบการณ์ในการทำงานระบบปรับอากาศ”

More details
โครงการ การพัฒนาระบบฐานขับเคลื่อนหุ่นยนต์กู้ภัยสำหรับเป็นต้นแบบของหุ่นยนต์ที่บริษัทจะผลิตในอนาคต โดยอาจารย์จักรพงษ์ จำรูญ

โครงการ การพัฒนาระบบฐานขับเคลื่อนหุ่นยนต์กู้ภัยสำหรับเป็นต้นแบบของหุ่นยนต์ที่บริษัทจะผลิตในอนาคต โดยอาจารย์จักรพงษ์ จำรูญ

More details